Vega E-Dönüşüm Sistemleri

Vega E-Dönüşüm Uygulamaları

Dijitalleşen dünyada, artık kamu kurumları da dijital uygulamalar üzerinden işlerini yürütmektedirler. Bu dijital dönüşüme e-Dönüşüm adı veriliyor. VegaGrup Yazılım 30 yıllık tecrübesi, uzman kadrosu ile sektörün ihtiyacına yönelik yazılımların öncüsü olarak dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığından Özel Entegratörlük izni almış Vega e-Fatura sistemi vasıtası elektronik belgelerinizi gönderme ve alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Özel Entegratör Nedir?

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura iletme, alma ve muhafaza etme izni vermiş olduğu hizmet sağlayıcılarına Özel Entegratör denir. GİB’ten özel entegratör izni alan Vega Grup Yazılım , 7/24 aktif çalışan güvenli ve hızlı sistemi ile müşterilerine en üst düzey hizmeti sağlar.

Müşterilerimizin elektronik faturalarının gönderilip alınması Vega Grup Yazılım güvencesi ile gerçekleşir. Aynı zamanda üstün güvenlik sertifikalarına sahip sistemlerle faturalar yasal saklama süresince müşterilerimizin bir tık uzağında bulunmaktadır.

Entegratör

E-DÖNÜŞÜM NEDİR?

  • En yalın hali ile e-Dönüşüm bilginin ve belgenin dijital ortamda oluşturulup muhafaza edilmesidir.
  • Elektronik fatura sistemi ile hayatımıza giren e-Dönüşüm sistemleri gün geçtikçe daha da yaygınlaştı.
  • e-Dönüşüm sistemleri bizlere zaman tasarrufu sağlayarak, maliyetlerimizi ciddi ölçüde düşürür.
  • VegaGrup Yazılım sektörün önde gelen markalarından olarak sizlere e-Dönüşüm ileilgili her türlü hizmeti en üst kalitede suna
E-Dönüşüm

Vega E-Fatura

Kağıt fatura kullanmanın maliyet ve karmaşasından kurtulmak istiyorsanız sizler de e-Fatura uygulamasına geçiş yapabilirsiniz. Mevcut yazılımınız ne olursa olsun işletmeyapınıza en uygun ve en güvenilir çözümlerVegaGrupYazılım’da mevcuttur.

Elektronik Fatura Uygulaması Nedir?

e-Fatura mükellefleri arasında oluşturulan faturaların dijital ortamda portal yöntemi üzerinden iletilmesive dijital ortamda saklanması sistemi e-Fatura sistemidir.

e-Fatura’nın 433 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğine göre normal faturadan tek farkı sizi kağıt masrafındankurtarması ve işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapmanızı sağlamasıdır.

e-Fatura’ya tabi mükellefler elektronik belgelerini kendilerine ait bir bilgi işlem sisteminde saklayabilirler,ya da GİB’în izin vermiş olduğu Özel Entegratörlerden saklama ve fatura iletme hizmeti alabilirler.

Elektronik faturalar işletmelere ait mali mühürün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün elektronik ortamdayapılabilecek olması sebebi ile yalnızca dijital ortamda oluşturulabilirler ve saklanabilirler.Kağıt ortamında saklanmasının hiç bir geçerliliği yoktur.

E-Dönüşüm
E-Fatura

Vega e-Fatura’nın Avantajları

Vega e-Fatura sistemi sayesinde kağıt kaybolması, tonermasrafı ve zaman kaybı gibi günümüzde işletmelerin enbüyük sorunlarına son verebilirsiniz.

Vega e-Fatura ile cep telefonu, tablet gibi taşınabilir cihazlarile internetin olduğu her yerden faturalarınızı takip edebilir,hatta istediğiniz anda fatura kesebilirsiniz.VegaGrup Yazılım özel entegratörlük izni ile fatura saklamaişini sizin yerinize yapar.

Vega e-Fatura gelişmiş kontrol sistemi sayesinde firmalarıne-Fatura mükellefiyetini anında sorgular ve cari hesaplar ileilişkilendirebilir.Vega e-Fatura bağımsız platform yöntemi sayesinde diğerprogramlar ile uyumlu çalışabilir.

Vega e-Fatura gelen faturalarınızı otomatik olarakprograma aktarır, böylece sizi manuel fatura işlemederdinden ve zaman kaybından kurtarır. Gelen faturalarınızı irsaliyeler ile ilişkilendirerek mükerrerkayıt riskini ortadan kaldırır.

Vega E-İrsaliye

e-İrsaliye sistemi sevk irsaliye belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, ibraz edilmesi ve muhafaza edilmesi demektir.e-İrsaliye kağıt derdini ortadan kaldırarak sevksüreçlerini hızlı ve kolay hale getirir. Ayrıca diğer e-Dönüşüm uygulamalarında olduğu gibi arşivleme işlemlerini elektronik ortamda güven içinde yapar.

VegaGrup Yazılım sizlere en iyi kalite, en iyi hizmet ile e-İrsaliye çözümleri sunmaktadır.

Vega e-İRSALİYE’nİn Avantajları

ZAMAN
Kağıt, baskı, arşivleme, işgücü ve dağıtım maliyetlerindentasarruf sağlar. Kolay ve hızlı bir entegrasyon sağlar.

MALİYET
İrsaliyeleriniz e-İrsaliye ile dijital ortamda daha güvenli birşekilde saklanır. İrsaliye basım, kargolama gibi masraflardankurtulursunuz.İş süreçlerinin hızlanması sonucu personel çalışma verimliliğiartar, işçilik maliyetleri azalır.

HIZ
Elektronik ortamda belgelerinize daha kolay bir şekilde ulaşın. Elektronik ortamda iletilen belgeler ile şirketler kabul, red, iade süreçlerinidaha hızlı takip ederler.

DOĞAYA DOST
Kağıt israfının önüne geçilir, atmosferimize zehirli gazlarınsalınımını azaltır. Kağıt ve matbaa tasarrufu sayesindeekonomiye büyük fayda sağlar. Sadece kağıt değil, toner ve kartuş masraflarını bitirir.

ENTEGRE SİSTEM
Programa entegre olan e-İrsaliye sistemi ile mükellefler sevk süreçlerini tek bir noktadan idare ederek zaman vemaliyetten büyük tasarruf ederler.

E-Dönüşüm

Vega E-Arşiv

e-Arşiv Fatura, Elektronik Fatura uygulamasına dahil olmayantüzel veya gerçek kişilere kesilen faturalardır.

VUK 433 sıranumaralı e-Arşiv Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, ibraz ve muhafazaedilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv fatura kullanan mükellefler bir özel entegratörile çalışmak veya kendi entegrasyon sistemlerini kurmakzorundalardır. GİB’in kendi portali e-Arşiv hizmeti sunmamaktadır.

e-Arşiv sistemi sağladığı faydalardan ziyade şirketinizin prestijini artırır ve işletmenizi dış dünyaya karşı profesyonel olarak gösterir.

İster mevcut ERP programınızın üzerinden, isterseniz ise portal ile web üzerinden e-Arşiv fatura oluşturabilir ve takibini yapabilirsiniz.

İşletmenize en uygun ve en güvenilir e-Arşiv çözümleri VegaGrup Yazılım’da mevcuttur.

e-Arşİv Faturanın Avantajları Nelerdİr?

e-Arşiv Fatura sistemine geçen mükellefler faturalarını elektronik ortamda muhafaza ederek, fiziksel arşivlemenin yüksek maliyetinden ve yüksek riskinden kurtulurlar.

Faturalarını mail yolu ile nihai tüketiciye ulaştırarak kağıt tasarrufu yaparlar ve doğaya dost bir işletme olurlar.

Kolay ve hızlı entegrasyon ile günümüz için çok değerli olanzamandan büyük tasarruf ederler.

Fatura işleme ve gönderme işlerini kağıt faturaya oranla çokdaha hızlı şekilde yaparlar.

Kağıt fatura için yapılan kargo masrafından tasarruf ederler. Geriye dönük fatura sorgulama işlemlerin rahatlıkla saniyeleriçerisinde yapabilirler.

E-Arşiv İle İlgili yasal yükümlülükler

e-Arşiv uygulamasına tabi olan mükellefler faturalarını elektronik ortamda oluşturup saklamak zorundadır. Bu saklama işlemleri ise özel entegratörler aracılığı ile yapılacaktır. e-Arşiv faturanın kağıt ortamında saklamasının bir geçerliliği yoktur. Gerçek veya tüzel kişiliklere verilen fatura suretleri ile mükellefin özel entegratör sisteminde saklamasını yaptığı fatura, görüntü ve içerik bakımından birebir aynı olmak durumundadır. e-Arşiv fatura üzerinde imza görüntüsü bulunması yasal olarak zorunludur. e-Arşiv mükellefleri oluşturdukları faturaları müşterininin isteğine göre kağıt olarak müşteriye teslim edebilir ya da e-postayolu ile faturaları müşterilerine gönderebilirler.

E-Dönüşüm
E-Arşiv

Vega e-Arşiv’İn Avantajları

e-Arşiv uygulamasına tabi olan mükellefler faturalarını elektronik ortamda oluşturup saklamak zorundadır. Bu saklama işlemleri ise özel entegratörler aracılığı ile yapılacaktır. e-Arşiv faturanın kağıt ortamında saklamasının bir geçerliliği yoktur. Gerçek veya tüzel kişiliklere verilen fatura suretleri ile mükellefin özel entegratör sisteminde saklamasını yaptığı fatura, görüntü ve içerik bakımından birebir aynı olmak durumundadır. e-Arşiv fatura üzerinde imza görüntüsü bulunması yasal olarak zorunludur. e-Arşiv mükellefleri oluşturdukları faturaları müşterininin isteğine göre kağıt olarak müşteriye teslim edebilir ya da e-postayolu ile faturaları müşterilerine gönderebilirler.

Vega E-Defter

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın 13.12.2011 tarihinde yayımlamış 1 sıra no’lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile hayata girmiş olan uygulamadır.

e-Defter uygulaması ile Yevmiye ve Kebir Defterlerielektronik ortamda oluşturulup berat dosyaları elektronik ortamdaGİB’in sistemine ibraz edilmek zorundadır.

e-Defter’e geçenmükellefler bu sisteme geçtikten sonra bir daha noter onaylı kağıtdefter yazdıramazlar.

e-Defter aylık olarak gönderilmekte olup,gönderilecek ayın defteri takip eden 3 ayın son gününe kadargönderilmelidir.

e-Defter sistemi işletmelere kağıt, zaman vearşivlemenin yüksek maliyetlerinden tasarruf sağlamaktadır. Elektronik ortamda oluşturulan defterlerin ve bu defterlerinberatlarının kağıt çıktısının alınmasının hiç bir geçerliliği yoktur.

e-Defter kullanan işletmeler doğa dostu olarak çevremize büyük fayda sağlamaktadır.

VegaGrup E-Defter 1.0.0’ın Avantajları

VegaGrup Yazılım, e-Defter sistemi çıktığı günden itibaren adını uyumlu yazılımlar listesine yazdırmıştır.

30 yıllık deneyimi ile kullanıcılarına kullanışı kolay, pratik ve hızlı hizmet vermenin haklı gururunuyaşamaktadır.Uyumlu yazılımı mevzuata göre kendini otomatik olarak günceller. Böylelikle mevzuata aykırı hatalı defter oluşumunu engeller.

Bağımsız Platform yapısı ile GİB’in belirlemiş olduğu tüm standartlarda defter dosyaları alır ve budosyaları GİB’in sistemine yüklenmeye hazır hale getirir.VegaGrup e-Defter içerisinden yıl yıl bütün defterlerinizi ve berat dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz her ayın genel mizan toplamını program içerisinden hızlıca görebilirsiniz.VegaGrup e-Defter sayesinde arşivleme yükünden kurtulur, defterlerinizi elektronik ortamda saklamanıgüvencesini kazanırsınız.

Tek düzen hesap planı kullanan herkes gönüllü olarak VegaGrup e-Defter kullanabilir.

Yetki sistemi ile kullanıcılarınıza dilediğiniz gibi yetki verebilir, gelişmiş loglama sistemi sayesinde işlemkayıtlarını pratik bir şekilde izleyebilirisiz.

E-Defter

Vega E-Mutabakat

Vega e-Mutabakat sayesinde mutabakat işlemlerinizi online olarak kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Kullanışlı yapısı ile ticari ilişkinizin bulunduğu firmalara otomatik olarak mutabakat metni gönderir ve yanıt bekler.

Yanıt alınan ve yanıt alınamayan firmaların listesini tek ekrandan görebilirsiniz. VegaGrup Yazılım e-Mutabakat uygulaması ile size zamandan tasarruf sağlar. Mutabakatlarınızın online gönderimini tek tuşla yapabilirsiniz.

Sonrasında online olarak gelen yanıtların takibini ve raporlamasını yapabilirsiniz

E-Dönüşüm Uygulamalarımız Hakkında Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçin